Cleaner lf voor vermindering van straling van stroomvelden – wateraders/aardstralen

Cleaner lf voor vermindering van straling van stroomvelden – wateraders/aardstralen

72,00

Zorg voor een gezonde leefomgeving!

Dit apparaatje neutraliseert schadelijke straling van wateraders en elektrosmog (stroom/apparaten) waardoor er in de woning meer rust en balans komt. Je behoudt je energie (bijvoorbeeld als je lange tijd aan de laptop werkt) en krijgt diepere slaap bij het plaatsen van een cleaner in de slaapkamer. Je voelt je positiever omdat je lichaam niet meer hoeft te vechten tegen de vele prikkels uit je leefomgeving.

Beschrijving

Dit is een verkorte gebruiksaanwijzing van de ELEKTROSTRESS-CLEANER        

(wanneer u het apparaatje aanschaft krijgt een volledige beschrijving)                                      

De elektrostress-cleaner is een technisch apparaat in de vorm van een piramide. Het  absorbeert, concentreert en polariseert (neutraliseert cq. ontkracht) zowel laagfrequente als hoogfrequente straling. In het apparaat zitten tesla-spoelen en 3 mineralen; zwarte toermalijn, bergkristal en hematiet. De cleaner beschermt biologische systemen van mensen en dieren tegen de schadelijke gevolgen van straling.

De elektrostress-cleaner is het resultaat van jarenlange onderzoeken door wetenschappers. Het produkt is ontwikkeld op basis van het open antennesysteem van prof. Tesla en prof. Lakhovsky. Menig expert heeft immers vastgesteld dat de vitaliteit bij mensen afneemt als ze teveel en langdurig worden blootgesteld aan elektromagnetische straling, geopatische belasting en hoogfrequente velden. Het gehele immuunsysteem kan door straling zwakker worden waardoor ook weer allerlei ziektesymptomen kunnen ontstaan. Als de oorzaak wordt aangepakt, zal het lichaam de eigen energie weer normaal kunnen verdelen.

Er zijn 2 soorten cleaners :

De Elektrostress-cleaner lf is te gebruiken tegen schadelijke invloeden van aardmagnetische (geopathische) aard, veroorzaakt door wateraders, aardscheuren, aardstralen en tegen laagfrequente velden; alle elektrische apparaten, elektrische wisselvelden afkomstig van hoogspanningsmasten, kabels, trafohuisjes, elektrische installaties, waterbedden, computers, meterkasten, hifi-installaties, magnetrons e.d.

De elektrostress-cleaner hf is te gebruiken tegen schadelijke invloeden van hoogfrequente velden als : router, wifi, gsm/umts masten in de omgeving, babyfoon, dect-telefoon, wifi-versterker. Kortom alle bronnen die zenden en ontvangen.

GEBRUIK

Plaats de elektrostress-cleaner lf in een ruimte die als belast is gemeten. Een goede plek is waar de waterader de kamer binnenkomt, of op een plek waar veel apparaten staan.

Een elektrostress-cleaner ontstoort ook uitstekend de straling van een computer. Veel mensen krijgen klachten door te lang achter de computer te werken, de elektrostress-cleaner heeft hierop een hele goede uitwerking.

Eén cleaner is voldoende om een bepaalde ruimte te neutraliseren, mits de ruimte niet te groot is. Plaats in elke  belaste kamer één elektrostress-cleaner.

Een groot voordeel is, dat u het apparaatje overal mee naartoe kunt nemen, denk aan vakanties of na een verhuizing. De elektrostress cleaner verliest nooit zijn functionaliteit, omdat deze, naast het ontstoren van geopatische velden, ook magnetische velden van alle apparaten/computer ontstoort.

De elektrostress cleaner ontstoort technische prikkels, maar heeft ook een bijzonder goede uitwerking op het energetische vlak. Dat wordt als zeer prettig ervaren met een verbetering op onze gemoedstoestand; mensen voelen zich blijer, rustiger, minder zwaar en meer in balans. Het huis voelt meer geharmoniseerd. Het positieve effect van de cleaner kan soms al na een paar dagen gevoeld worden, maar 1 tot 6 weken behoort ook tot de mogelijkheden. Dit is afhankelijk van de mate waarin uw woning belast is en hoe lang u al in uw huidige woning verblijft.