Wat is straling

Elektromagnetische straling is energie die apparaten met een in of externe stroombron afgeeft aan de directe omgeving. Vaak is het verspreiden van straling onderdeel van de werking, zoals bij mobiele telefoons of zendmasten. Ook regelmatig is het een onbedoelde bijwerking van een apparaat of installatie zoals een lamp of verlengsnoer of een hoogspanningsmast. Verschillende bronnen van straling geven verschillende soorten elektromagnetische straling af.

Welke apparaten geven straling af?

Alle apparaten die een batterij hebben of op het stroomnet zijn aangesloten, zijn verspreiders van elektromagnetische velden. Voorbeelden zijn mobiele telefoons, laptopcomputers, internet modems, zendmasten voor mobiele telefonie (UMTS of GSM), radio wekkers, hoogspanningsmasten enz.

Hoe erg is straling?

Uit honderden medische en wetenschappelijke onderzoeken en experimenten blijkt dat het lichaam biologisch wordt beïnvloed door elektromagnetische straling. Er zijn bijvoorbeeld veranderingen geconstateerd in het DNA (breuken), in bloedcellen (vorm en bewegelijkheid), cellen (doorlaatbaarheid celmembraan), hersenen (verandering hersengolven, hormonen (verhoging cortisolwaarden ookwel stresshormoon genaamd).

De wetenschappelijke en beleidsmatige discussies gaan over de vraag hoe schadelijk die veranderingen zijn. Het lichaam herstelt doorgaans de biologische veranderingen zelf, als de blootstelling is gestopt. En daar zit nu juist het probleem. De enorme explosie van straling producerende apparatuur, biedt het lichaam nauwelijks meer tijd om de natuurlijke biologische situatie te herstellen. En ook heeft de moderne mens er op steeds jongere leeftijd mee te maken!

Artsen en therapeuten krijgen in toenemende mate te maken met een groep mensen die gevoelig zijn voor vormen van straling. Zij krijgen gezondheidsklachten in nabijheid van stralingsbronnen. Dit wordt  Electro Sensitiviteit  genoemd. Sommige mensen ontwikkelen een allergie tegen straling. Dat wordt Elektro Hyper sensitiviteit of EHS genoemd (http://www.stichtingehs.nl/). In Zweden is EHS is een geaccepteerde reden voor arbeidsongeschiktheid.

De wetenschap begrijpt nog erg weinig van de achtergronden van het ontstaan en de precieze werking van gevoeligheid voor straling, temeer daar niet alle mensen op dezelfde wijze reageren op bronnen van straling. Naar schatting is ca 1-3% van de mensen hypergevoelig en 25% in zo gevoelig dat er na enige tijd klachten op treden.

In april 2009 heeft het Europese Parlement met overweldigende meerderheid een resolutieaangenomen, die de Euro commissarissen en nationale regeringen oproept om te komen tot preventief beleid en het doen van meer onderzoek. In Frankrijk zijn om gezondheidsredenen mobiele telefoons en wifi netwerken verboden op scholen.

Wat zegt de Nederlandse overheid over straling?

In Nederland is het beleid gericht op het handhaven van de volgens vele artsen en wetenschappers veel te ruime normen voor de sterkte van zendinstallaties. Nederland volgt hierin de officiële aanbevelingen van de Wereld Gezondheidsraad (WHO). Andere landen hebben blootstellingsnormen gesteld die veel strenger zijn. Nederland zal haar beleid pas aanpassen als de wetenschappelijke discussies over de gezondheidsrisico’s volledig zijn uitgewoed. In landen als Frankrijk, Oostenrijk, België, Israël, Australië, worden momenteel al preventieve maatregelen genomen.

Hoe kan ik mij beschermen?

Je kunt je beschermen tegen straling door stralingsbronnen weg te nemen (vermijden) of door het toepassen van producten die de (biologische) effecten van straling wegnemen (harmoniseren). Zie pagina cleaners voor producten die ondersteuning bieden bij straling.
Vermijden kan men doen door o.a. apparaten met straling te verwijderen, meer stralingsarme apparaten kiezen en of speciale afschermingsproducten te laten plaatsen.

Consult aan huis

Het is voor iedereen interessant om zijn huis gezonder te maken en te laten controleren op omgevingsstraling. U zult versteld staan van de vele soorten velden die een invloed op u kunnen hebben in uw woning.

 

Onderdeel meting

Met technische apparatuur en met de wichelroede onderzoek ik alle plekken waar u zit/slaapt en dus verblijft op verschillende prikkels/straling (laag- en hoogfrequent).

Ik meet op natuurlijke straling (geopatische straling; wateraders, aardnetten en breuken) en op onnatuurlijke straling van o.a. computers, hifi, tv, meterkast, elektrisch verstelbare bedden, wekkerradio, maar ook de GSM- en UMTS-straling, dect telefoon, draadloze netwerken e.d. (dit is laag- en hoogfrequente straling).

Een volledige meting duurt 1,5 tot 2 uur.

 

hf metermast

Levensstijl adviezen

Ik hoor ontzettend vaak, ook ik in mijn praktijk dat mensen niet lekker slapen. Ze slapen moeilijk in en worden regelmatig wakker. Kinderen ook. Dat is ontzettend vervelend en kost vooral overdag veel energie.

Naast de adviezen die ik geef voor het verminderen van prikkels in uw woning, geef ik u levensstijl adviezen voor betere slaap, betere gezondheid en dus minder klachten.

Wist u bijvoorbeeld dat ’s avonds een bad met magnesium en himalayazout zorgt voor een heerlijk ontspanning en dus een betere slaap?